Wijzigingen in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 1.0 en NOW 2.0) nader toegelicht

COVID-19-Harvest Finance-Administratiekantoor-Amersfoort

Wat is de NOW, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. 

Vanaf wanneer kan de NOW 2.0 worden aangevraagd?

Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).

Wijzigingen in de NOW 2.0

Zie in onderstaande visual wat de wijzigingen zijn in de nieuwe NOW 2.0 regeling. Mocht u vragen hebben over de NOW 2.0 of ondersteuning wensen, neem dan contact met ons op nummer 033-2003200.

Noodmaatregel-Overbrugging-voor-Werkbehoud-2.0

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.