Extern nieuws

Wijzigingen in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 1.0 en NOW 2.0) nader toegelicht

Wat is de NOW, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden? De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij…